ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ป๊อป
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
เป็นผู้รับใช้พระเจ้า
รูปภาพ
: