ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บอส
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลพบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีนะคับ
รูปภาพ
: