ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
น้ำปู๋
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ฉะเชิงเทรา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ลูกแกะหลงทาง
รูปภาพ
: