ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปุ๋ย
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ศรีสะเกษ
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีพี่น้องที่รักพระเจ้าค่ะ
รูปภาพ
: