ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
mind
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
{~ M ! n D ~}
รูปภาพ
: