ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ศาสตร์
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ตรัง
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
การรับใช้พระเจ้าไม่ง่ายและก็ไม่ย่าก
รูปภาพ
: