ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ภัท
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ยินดีที่จะได้รู้จักเพื่อนคริสเตียน
รูปภาพ
: