ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จูน
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
สวัดีครับผมชื่อจูนครับ
รูปภาพ
: