ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
EAK
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
Guitar Hero
รูปภาพ
: