ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
am
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีทุกคนคะ
รูปภาพ
: