ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ญิ๋ง
อายุ
:
42 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าผู้ทรงรักเราทุกคน
รูปภาพ
: