ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
might
อายุ
:
587 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
อยากรู้จักทุกๆคน
รูปภาพ
: