ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แอน
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลำพูน
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
หนี้พระคุณ
รูปภาพ
: