ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
uri
อายุ
:
581 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
บริการท่องเที่ยว
คำแนะนำตัว
:
I love god
รูปภาพ
: