ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Thanks
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
I am happy to know you.
รูปภาพ
: