ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Cake
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
จันทบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
DD ka
รูปภาพ
: