ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
rain
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ชีวิตข้าเป็นของพระองค์
รูปภาพ
: