ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แขก
อายุ
:
576 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ร้อยเอ็ด
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ติดสนิท สัมพันธ์กับพระเจ้า
รูปภาพ
: