ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ย้ง
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ปทุมธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
yong_print2009
รูปภาพ
: