ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เดือน
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
Hi! God love you
รูปภาพ
: