ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อาร์ท
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ ผมอยู่พิษณุโลก
รูปภาพ
: