ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อั๋น
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ศรีสะเกษ
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีพี่-เพื่อน-น้อง ในพระคริสต์ทุกๆคนครับ
รูปภาพ
: