ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นา
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
my jesus 15167
รูปภาพ
: