ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กิ่ง
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
jesus love me
รูปภาพ
: