ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นา
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
เป็นอนุชนคร้า
รูปภาพ
: