ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แคน
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อยากรุจักเพื่อนคริสเตียนค่ะ
รูปภาพ
: