ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Belle
อายุ
:
569 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุบลราชธานี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อยู่เพื่อพระคริสต์
รูปภาพ
: