ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
คิวส์
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
รักที่ยิ่งใหญ่คือรักของพระเยซูคริสต์
รูปภาพ
: