ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เจ้ติ๋ง
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ระยอง
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
เชิญร่วมกลุ่มสามัคคีธรรมพระวัจนะพระเจ้าออนไลน์จ้า
รูปภาพ
: