ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
korn
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
รักที่ยิ่งใหญ่
รูปภาพ
: