ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
gift
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
จันทบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
Gift ka Chanthaburi
รูปภาพ
: