ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปริ้นซ์
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
I'm the son of God
รูปภาพ
: