ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ขวัญ
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ดีค่ะ สิงหาค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย
รูปภาพ
: