ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
dddddd
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
decerfrjkoilolo;p;p;p;;
รูปภาพ
: