ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
cake
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
หวัดดีคะ เค้กค่ะ จากน่าน
รูปภาพ
: