ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ฝ้าย
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
Just belive only!!!
รูปภาพ
: