ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
สุ
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
one way Jesus
รูปภาพ
: