ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Ying Nui
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ลูกพระเจ้าตัวเล็กๆ
รูปภาพ
: