ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เชเช
อายุ
:
22 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ขอร่วมรับใช้พระเจ้า
รูปภาพ
: