ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ไอซ์
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เป็นส่วนหนึ่งของทีม BERAKAH ชอบการนมัสการ
รูปภาพ
: