ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ฝน
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ขอบคุณพระเจ้าที่นำเรามารู้จัก
รูปภาพ
: