ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แอล ( L )
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ผมเด็ก IT คับ
รูปภาพ
: