ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เชเช
อายุ
:
22 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ยโสธร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อยู่เพื่อพระเจ้า
รูปภาพ
: