ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตี๋
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครราชสีมา
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
tee_natee@yahoo.com
รูปภาพ
: