ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
พิ้ง
อายุ
:
21 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ชื่อเล่น pink
รูปภาพ
: