ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แพม
อายุ
:
18 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ตราด
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
ยินดีที่รู้จักค่ะ
รูปภาพ
: