ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ภู
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
เรียบง่ายและร่าเริง
รูปภาพ
: