ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
aom
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ขอนแก่น
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา
รูปภาพ
: