ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โก
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครสวรรค์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
ขอบคุณพระเจ้าที่เราเจอกัน
รูปภาพ
: