ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
neel
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
i love you in Jesus
รูปภาพ
: